تجارت و تجربه

1400/08/13

آنچه در این اطلاعیه میخوانید:اگر خواسته باشیم نقش تامین کالا و خدمات استراتژیک را در یک جامعه و کشور بررسی کنیم شاید بشود مطالب زیادی نوشت و موضوع را از زوایه های مختلف بررسی کرد که بسیار زمانبر است.

تجارت و تجربه
تجارت و تجربه

جهان امروز پیوستگی و در هم تنیدگی خاصی دارد بیشتر از هر زمانی ما به هم نیاز داریم آنچه در یک کشور، در یک گوشه ای از جهان اتفاق می افتد در روز بعد، شاید هم ساعت بعد در کشور دیگری اثر گذار خواهد بود در این میان اگر خواسته باشیم نقش تامین کالا و خدمات استراتژیک را در یک جامعه و کشور بررسی کنیم شاید بشود مطالب زیادی نوشت و موضوع را از زوایه های مختلف بررسی کرد که بسیار زمانبر است اما در یک کلام رشته های پیوستگی جوامع بشری همین نیاز به هم است که خود را بصورت تامین کالا و خدمات استراتژیک نشان میدهد. ما همراه هم و باهم نیازهای خود را برآورده میکنیم.