ما و طرح ها و ایده های نو

1400/08/13

آنچه در این اطلاعیه میخوانید:چه طرح و ایده های مورد توجه است و اصولا ایده های نو چطور جذب می شود و روی آنها چه اقداماتی انجام میشود.

ما و طرح ها و ایده های نو
ما و طرح ها و ایده های نو

در توضیح این نکته که شرکت "آرانا" چه ایده ها و طرح هایی را پیشرو می داند و مورد توجه قرار میدهد دکتر سعید سالمی آرانی اینطور جواب دادند. از نظر ما هر ایده و طرحی شانس بررسی دارد ولی از آنجاییکه ما یک شرکت کوچک و خصوصی هستیم در حال حاضر توان علمی و مالی بررسی ایده ها و سرمایه گذاری روی آنها را نداریم و در این مرحله تنها کاری که میتوانیم بکنیم این است که آنها را دسته بندی کرده و به سرمایه گذاران علاقمند معرفی می کنیم.  

ما اعتقاد داریم باید نگاه ویژه به ایده های جدید باشد همین ایده های جدید هستند که گوناگونی ایجاد می کند تحول ایجاد میکند و حرکت ساز هستند.