مشاورین آرانا

مشاورین ما، که از بهترین ها هستند در کنار هم، بر پایه تجربه و دانش خویش، با دقت فراوان، مطالعات مختلف پروژه را انجام دادند که حاصل آن زحمات شده پروژۀ بی همتا و نمونۀ ما، همراهی این دانش آموختگان فرهیخته از دانشگاه های داخلی و خارجی سرمایۀ اصلی ماست با این عزیزان از نزدیک آشنا شوید.

دکتر مجید مسعودی آرانی

دکتر مجید مسعودی آرانی

دانش آموخته دانشگاه کاشان در رشته دکترای مهندسی معدن

انجام نقشه برداری، تهیه توپوگرافی و نقشه UTM محل احداث پروژه

مهندس مجتبی نورالهی نجف آبادی

مهندس مجتبی نورالهی نجف آبادی

دانش آموختۀ دانشگاه اصفهان در رشته دکترای مهندسی عمران

انجام طراحی هندسی راه دسترسی مجتمع "آرانا" به آزادراه امیرکبیر

مهندس سمیرا شیروانی زاده آرانی

مهندس سمیرا شیروانی زاده آرانی

دانش آموختۀ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در رشته بیو تکنولوژی گیاهی

انجام مطالعات امکانسنجی استقرار صنایع تولید گرانیول از قارچ در آران

دکتر محمد نبویان پور

دکتر محمد نبویان پور

دانش آموختۀ دانشگاه اصفهان در رشته دکترای مهندسی آب

انجام مطالعات فیزیوگرافی حوضه آبریز، تهیه طرح ساماندهی مسیل های سایت "آرانا"

دکتر همایون نورائی

دکتر همایون نورائی

دکترای شهرسازی، برنامه ریزی شهری و منطقه ای از دانشگاه شهید بهشتی تهران

انجام پروژه مطالعات پایه و طرح امکانسنجی و توسعه مجتمع"آرانا"

مهندس سیاوش رسولی

مهندس سیاوش رسولی

کارشناسی ارشد شهرسازی و بازارهای مالی از دانشگاه هنر اصفهان

تهیه و تصویب طرح امکانسنجی و توسعه و توجیهی مجتمع "آرانا"

دکتر پروانه پیکانپور فرد

دکتر پروانه پیکانپور فرد

دانش آموختۀ دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات تهران در رشته دکترای محیط زیست

انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی مجتمع "آرانا"

مهندس احسان غفاری

مهندس احسان غفاری

کارشناسی ارشد راه و ترابری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

انجام مطالعات عارضه سنجی ترافیکی مجتمع "آرانا"

مهندس امیر سحابی

مهندس امیر سحابی

کارشناس ارشد مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی از دانشگاه علامه قزوینی

مشاور افتخاری امور جهانگردی و ایرانگردی مجتمع "آرانا"

دکتر شیدا شربتی

دکتر شیدا شربتی

دانش آموخته دانشکده داروسازی شهید بهشتی، دکترای حرفه ای داروسازی

مطالعات و طراحی خط پایلوت تولید بیوپلیمرها بر پایه هیالورونیک اسید

مهندس نرگس یاوری

مهندس نرگس یاوری

دانش آموخته کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه کاشان

انجام بخشی از فاز یک معماری مجتمع "آرانا"

دکتر علی زاده آرانی

دکتر علی زاده آرانی

دانش آموختۀ دانشگاه ملی تاجیکستان در رشته دکترای حسابداری

مشاور افتخاری سرمایه گذاری در امور بازار سرمایه مجتمع "آرانا"