زیست فناوری و بیودارها

تولید مشترک هیالورونیک آسید

تولید مشترک هیالورونیک آسید

1400/08/23

یا تولیدکنندگان مطرح در دنیا، برای تولید مشترک فیلرهای هیالورونیک اسید در حال مذاکره هستیم.

ادامه خبر
انتظار کاشان در داشتن سایت تولید بیودارها

انتظار کاشان در داشتن سایت تولید بیودارها

1400/08/13

سالهای پیش رو، سالهای به کمال رسیدن دانش زیست فناوری در تمام زمینه های خود خواهد بود زندگی ما را متحول خواهد کرد درمان را آسانتر و زندگی را بدون درد و رنج تر خواهد کرد.

ادامه خبر