چگونه می توانیم به شما کمک کنیم؟

از بدو تاسیس شرکت مجتمع صنایع زیست فناوری درین، بصورت مستمر مشغول پیگیری و انجام امور اداری مربوط به پروژه بودیم بطوریکه در حال حاضر میتوان گفت بخش بسیار بزرگی از امور مربوطه انجام شده و بزودی اقدامات اجرایی انجام خواهد شد. در کوتاه مدت ما روی تولید مشترک تا مستقل چند محصول شامل هیالورونیک اسید بصورت محلول و قابل تزریق و ماده موثره، بوتولوتوکسین تزریقی و ماده موثره، تحقیقات در زمینه تولید انسولین خوراکی و گرانیول با منشاء گیاهی (قارچ) برنامه ریزی کردیم.

کد امنیتی