دانشجویان و کارجویان

ارتباط دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه با شرکت های دانش بنیان و فناور، اغلب در قالب پیشبرد طرح‌های پژوهشی و پایان نامه، کارآموزی و یا جذب در مشاغل مختلف است. نیازمندی‌های شرکت‌های همکار ما در زمینه‌ی نیروی انسانی نیز در سه دسته‌ی کلی پژوهش و پایان نامه، کارآموزی و اشتغال قرار می‌گیرد. دانشجویان و دانش آموختگان با مراجعه به سایت و دریافت اطلاعات شرکت‌های همکار با شرکت توسعه پژوهش و تولید آرانا موقعیت‌های متناسب با شرایط خود را می‌یابند. برای آن درخواست همکاری ارسال می‌کنند. سپس، تعامل بین طرفین شکل می‌گیرد تا زمانی که بر همکاری یا عدم همکاری به توافق برسند.