سرمایه گذاران

با توجه به حضور تعداد قابل توجهی از شركت‌های فناور و  دانش‌بنيان در کشور، بستر مناسبي براي شناسايي طرح‌هاي پربازده در حوزه هدف شرکت توسعه پژوهش و تولید آرانا به وجود آمده است. یکی از وظایف ما، شناسايي اين طرح‌ها و معرفي آنها به سرمايه‌گذاران است.

اين خدمت هم مي‌تواند مورد توجه صاحبان سرمايه واقع شود؛ چرا كه از اين طريق وارد سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي دانش‌بنيانِ پربازده و البته بعضا پرريسك مي‌شوند. بعلاوه مي‌تواند براي صاحبان ايده‌هاي فناورانه مفيد باشد؛ چرا كه از طريق معرفي طرح خود و جذب سرمايه‌گذار شاهد اجرا و توسعه آن خواهند بود. سرمایه گذاران و صاحبان صنایع علاقه‌مند به حوزه فناوری هدف این شرکت از طريق ما مي توانند با موضوعات و فرصت سرمايه گذاري در حوزه دانش و فناوری آشنا شوند.

سرمایه گذاری در شرکت های فناور می‌تواند به گونه‌ی  متداول مشارکت و یا سرمایه گذاری خطرپذیر انجام شود. لیکن به دلیل ماهیت علمی این شرکت ها، اغلب سرمایه گذاری در آنها به صورت خطر پذیر انجام می‌شود.

سرمایه‌گذاران خطرپذیر، مدیران خبره ریسک سرمایه‌ها هستند و از نوآورترین و امیدبخش‌ترین شرکت‌ها حمایت مالی و مدیریتی به عمل می‌آورند. این سرمایه گذاران از ایده‌هایی حمایت می‌کنند که قادر به تامین مالی از طریق بانک‌ها نیستند. و محصولات و خدمات را از طریق مشارکت در مدت زمان ۵ تا ۸ سال به نتیجه می‌رسانند. زمانی که سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد، سرمایه‌گذار مالک بخشی از سهام شرکت سرمایه‌پذیر می‌شود.