صاحبان ایده

برای صاحبان ایده که مایل به راه‌اندازی کسب و کار دانش‌بنیان و فناور هستند؛ دوره رشد مقدماتی یک فرصت برای کسب آمادگی به منظور ورود به مراکز رشد است.

در این دوره امکان آشنایی کارآفرینان با بازار، تیم سازی، تثبیت ایده و در صورت لزوم ثبت شرکت و کسب هویت حقوقی فراهم می‌شود. زمان این دوره شش ماه تا یکسال است. تیم‌های متقاضی حضور در دوره رشد مقدماتی، هسته‌های فناوری نام دارند. هر هسته متشکل از تعدادی از دانش آموختگان دانشگاه با زمینه فعالیت مشخص است که درصدد تشکیل یک شرکت مستقل حقوقی و ایجاد یک کسب و کار دانش بنیان هستند.

هسته‌های فناوری در صورت موفقیت و کسب شرایط لازم و پس از طی مراحل پذیرش، می‌توانند شروع به همکاری یا مشارکت کنند. همچنین، ایده پردازان پیش از ورود به عرصه تجاری سازی با جستجو در اطلاعات شرکت‌های همکار با شرکت توسعه پژوهش و تولید آرانا یا فعالیت مشابه، کسب و کارهای مشابه با ایده خود را شناسایی می‌کنند و در صورت تمایل به همکاری با آنها بپردازند. این همکاری هم باعث کسب تجربه بیشتر و آشنایی عمیق تر با بازار و فناوری می‌شود و هم چشم اندازهای تازه ای را نشان خواهد داد.