مشاورین آرانا

مهندس محمدرضا احمدی

مهندس محمدرضا احمدی

کارشناسی فناوری اطلاعات، امنیت سیستم از دانشگاه آسیا پاسیفیک مالزی

مشاور افتخاری فناوری اطلاعات، امنیت سیستم و شبکه مجتمع "آرانا"

دکتر سولماز رمضانی

دکتر سولماز رمضانی

دانش آموختۀ دانشکده داروسازی شهید بهشتی دکترای حرفه ای داروسازی

مطالعات و طراحی خط پایلوت تولید لوازم آرایشی بر پایه هیالورونیک اسید

دکتر جواد قلی زاده

دکتر جواد قلی زاده

دانش آموختۀ دانشگاه آزاد شیراز و کلان تان مالزی دکترای مدیریت کسب وکار

انجام مطالعات و تهیه طرح توجیهی اقتصادی پروژه مجتمع "آرانا"

دکتر محمد عرفان

دکتر محمد عرفان

داروسازی تبریز ، ph.D فارماسیوتیکس از دانشگاه منچستر انگلستان

مشاور افتخاری در زمینه بیوپلیمرها و بیوداروها

مهندس یلنا سلوخای

مهندس یلنا سلوخای

Linguistic University of Kyie, National Academy of mangement

مطالعات امکانسنجی ورود و مدیریت پایدار کالاهای ایرانی در بازار اروپا

مهندس امیرحسین مومنی

مهندس امیرحسین مومنی

دانشگاه صنعتی اصفهان، مهندسی عمران گرایش سازه و راه و ترابری

انجام به روز رسانی عارضه سنجی ترافیکی و اصلاح راه دسترسی مجتمع

دکتر کبری مل حسینی دارانی

دکتر کبری مل حسینی دارانی

دانش آموخته دکترای محیط زیست از دانشگاه ملایر

انجام مطالعات و تهیه طرح جامع مجتمع "آرانا"

استاد نصرت ا.. علی آقایی آرانی

استاد نصرت ا.. علی آقایی آرانی

لیدر تجربی و بلد منطقه کویر آران و بیدگل، کویر لوت و کوهپایه های کاشان

مطالعه و تهیه بهترین مسیرهای کویرنوردی و کویر گردی در کویر آران

.Eng.Shapovalova Anna R

.Eng.Shapovalova Anna R

دانش آموختۀ کارشناسی ارشد از دانشگاه معماری کیف - اکرائین

انجام بخشی از فاز صفر و یک معماری مجتمع "آرانا"

دکتر حسن جوانشیر

دکتر حسن جوانشیر

دکترای تخصصی مهندسی صنایع (ph.D)، دانشگاه آزاد تهران جنوب

مشاور و راهنما در انجام و تهیه مطالعات عارضه سنجی ترافیکی مجتمع "آرانا"

Eng. Menger Karina

Eng. Menger Karina

کارشناسی ارشد معماری و شهرسازی از دانشگاه معماری کیف - اوکرائین

مطالعات و انجام بخشی از فاز صفر و یک معماری مجتمع "آرانا"

مهندس مهسا شایقیان

مهندس مهسا شایقیان

کارشناسی ارشد مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل دانشگاه تهران جنوب

هماهنگ کننده افتخاری امور اداری شرکت "آرانا" در تهران