گردشگری و صنایع دستی

گردشگری کویر و چالش های آن

گردشگری کویر و چالش های آن

1400/08/17

گردشگری کویر مرنجاب از مهمترین بخش سرمایه گذاری است که با نگاه ویژه در این شرکت به آن توجه میشود شاید بعد از کرونا استقبال و جهش خوبی در این زمینه داشته باشیم.

ادامه خبر