خلاصه


سلول های بنیادی

موقعیت


نانو


توضیحات نانو

خلاصه


سلول های بنیادی

موقعیت


نانو


توضیحات نانو

میزان پیشرفت کار

 

 

 

 

Location   Asset Class Land
Equity multiplies 2.20K Leveraged IRR 55%
ADR $114.00 Occupancy 85%
HOLD   Strategy  
Min Investment $20,000.00 Investment Type Equity Interest

 

سلول های بنیادی .....