چگونه می توانیم به شما کمک کنیم؟

گردشگری و صنایع دستی

درمان و گردشگری سلامت

مجتمع خدماتی و رفاهی بین راهی

زیست فناوری پزشکی و بیودارها

زیست فناوری صنایع غذایی

زیست فناوری صنایع آرایشی و بهداشتی

زیست فناوری صنایع نساجی پزشکی

تحقیق و توسعه زیست فناوری

بیوالکترونیک، بیومکانیک و بیومتریال

نانو بیوتکنولوژی و نانو بیوسنسورها

طرح ها و ایده ها علمی

تامین کالا و خدمات استراتژیک

سرمایه گذاری و مشارکت

سایر زمینه ها