تولید مشترک هیالورونیک آسید

1400/08/23

آنچه در این اطلاعیه میخوانید:یا تولیدکنندگان مطرح در دنیا، برای تولید مشترک فیلرهای هیالورونیک اسید در حال مذاکره هستیم.

تولید مشترک هیالورونیک آسید
تولید مشترک هیالورونیک آسید

خانم دکتر شیدا شربتی در این زمینه اینطور توضیح دادند تلاشهای زیادی جهت تولید این محصولات داشتیم و مطالعات دانشگاهی خوبی انجام شده و از نظر تکنولوژی و دانش فنی در سطح خوبی هستیم اما تا رسیدن به تولید بازار پسنده راه درازی پیش روست با مشارکت و همکاری با تولیدکنندگان مطرح جهانی سعی بر این داریم از تجربه آنها استفاده کنیم.