طولانی شدن تایید راه دسترسی مجتمع آرانا

1400/08/23

آنچه در این اطلاعیه میخوانید:تایید و تصویب راه دسترسی از آزادراه امیرکبیر و دسترسی از کاشان به محل احداث پروژه در حال نهایی شدن است.

طولانی شدن تایید راه دسترسی مجتمع آرانا
طولانی شدن تایید راه دسترسی مجتمع آرانا

مدیر عامل شرکت "آرانا" آقای نصرت ا.. علی آقایی آرانی با اشاره به طولانی و سخت بودن تایید راه دسترسی در چند سال گذشته، اظهار امیدواری کرد با همکاری اداره راهداری استان اصفهان، فرمانداری و شهرداری کاشان، آخرین پیشنهاد راه دسترسی به مجتمع بزودی در شورای ترافیک شهرستان کاشان مطرح و بعد از تایید برای انجام اقدامات نهایی به شورای تراقیک اصفهان ارسال گردد تا در صورت تایید اقدامات جهت کلنگ زنی و شروع پروژه را آغاز کنیم.